Webbhotell

Webbhotell är en sorts tjänst som gör det möjligt att publicera en webbplats på nätet utan att skapa en egen offentlig webbserver. Webbhotellen använder sig av flera webbservrar, datorer som är anslutna till internet, för att lagra webbplatser och göra dem tillgängliga via nätet. Dessa brukar vara belägna i en datorhall, som är en miljö anpassad för att med hög säkerhet och med bra rutiner för elförsörjning, kylning, brandsläckning och så vidare.

Stor variation inom pris och tjänster som ingår i webbhotell
Sedan varierar det mellan olika webbhotell exakt vilka tjänster som erbjuds, vilket också gör att tjänsterna finansieras på olika sätt. Det finns till exempel enkla webbhotell som är avgiftsfria i utbyte mot att kunna ta in pengar från annonsintäkter på sidan, medan andra tar betalt för mer avancerade tjänster. Det mest grundläggande kan sägas vara en webbplats och lite lagringsutrymme där filer kan laddas upp med ftp-protokoll. För avancerade webbplatser behövs dock mer tjänster, bland annat databasstöd och plattformar för att använda applikationer så som php, java och så vidare.

Dessutom är det vanligt att webbhotell erbjuder gränssnitt eller kontrollpanel för att hantera webbservern och att installera skript, liksom andra moduler och tjänster så som e-post och onlinebutiker. Vissa webbhotell specialiserar sig också på vissa nischer, så som e-handel.

Man kan också skilja på olika typer av webbhotell efter hur lösningarna går till rent fysiskt och praktiskt. Gratis webbhotell kan sägas vara en kategori, där ett begränsat utrymme i regel erbjuds. Sedan finns delade webbhotelltjänster, där ens webbsida placeras på samma server som många andra sajter, vilket kan vara allt ifrån några få till flera tusen, och då delar man på arbetsminne och processorkapaciteten hos servrarna med de andra webbplatserna. Sedan finns även tjänster där mellanhänder köper hårdisksutrymme och bandbredd från en part och säljer dem till kunden, och då erbjuder i regel mellanhanden service med programvara och kunskapsfrågor, medan datacentret som de hyr av ansvarar för hårdvaran. En annan variant är vad som kan kallas virtuellt dedikerade servrar, där utrymmet på en delad server tydligt delas upp mellan de lagrade webbplatserna.